Polsstokverspringen

Holland Eerste klasse: Informatie:Wat is Polsstokverspringen?

Polsstokverspringen is een traditionele Nederlandse sport en tevens een van de meest complexe atletiekvormen die we op dit moment kennen.

Het maken van een polsstoksprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een goede afstand. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint naar de polsstok, gevolgd door een goede insprong, het klimmen naar de top van de polsstok om uiteindelijk met een afsprong in een zandbed te landen.

Een goed voorbeeld is de polsstoksprong op het volgende filmpje: Video van fierljepsprong

Schematische voorstelling polsstokverspringsprong
Made by <A HREF=uitslag.php?persoon=PH069&context=PBH1>Cecilia Segami</A>

Goede polsstokspringers kunnen dan ook beschreven worden als echte atleten met een excellent ontwikkelde kracht en coördinatie.

Kenmerken van het Polsstokverspringen zijn de gemoedelijke sfeer waarin de sport beoefend wordt en de natuurlijke omgeving waarin het plaatsvindt.

Ga zelf de uitdaging van het Polsstokverspringen aan. Wij kunnen u Polsstokverspringen leren in 1 dag(deel). Een leuke groepsactiviteit. Lees meer.

Uiteraard kunt u ook een van de vele polsstokverspring wedstrijden in het zomerseizoen bezoeken. Bekijk hiervoor de wedstrijdagenda.
Website designed and developed by: Segami Images - Last updated: 25 april 2017 09:19