Polsstokverspringen/ Fierljeppen

Wereld: Informatie:NFB gedragscodes

De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) heeft algemene gedragscodes voor de fierljepsport opgesteld. Het betreffen twee documenten. Het eerste document geeft algemene gedragsregels aan + specifieke regels per doelgroep (sporters, ouders en verzorgers, trainers, wedstrijdleiders / TC'ers, bestuurders en toeschouwers). Het tweede document gaat specifiek in op een code ter preventie van seksuele intimidatie.

De gedragscodes zijn gebasseerd op richtlijnen die zijn aangegeven door NOC*NSF.

>> Gedragscode fierljepsport
>> Gedragscode fierljepsport preventie seksuele intimidatie
Website designed and developed by: Segami Images - Last updated: 27 april 2017 15:26