Polsstokverspringen

Holland Eerste klasse: Informatie:Nieuwe polsstokvereniging in de Gemeente Stichtse vecht

Adres:
Kameryck - Oortjespad 3, Oortjespad
Haarzuylens - Tematerweg 5, Haarzuylens


Kameryck / Oortjespad
>> De eerste schans is geplaatst in Kameryck/ Oortjespad.
>> De eerste wedstrijd op 23 juli 2013
>> Opnames RTV Utrecht - fragment begint na 11 minuten
>> Clinic met de LBNK
Haarzuylens / Tematerweg
>> Opening nieuwe jeugdschans Haarzuylens.
>> Fotoserie eerste wedstrijd (Oostrombokaal 2016)
Vreeland/ Loenersloot - opgeheven
>> De eerste training is geweest in Vreeland (26 aug 2013)
>> Bouw jeugdaccommodatie gestart (maart 2014)


KOCKENGEN: De expansie van de Polsstokbond Holland krijgt wederom een impuls. Nadat in 2003 de vereniging Vlist opgericht is en in 2010 ook Zegveld een eigen Polsstokclub binnen de gelederen heeft wordt er nu een totaal nieuw gebied met de polsstok bereikt: de gemeente Stichtse Vecht.

Op het moment dat Pieter Hielema (Kockengen, gemeente Stichtse Vecht) en polderwachter Marcel Blekendaal (Maarssen, gemeente Stichtse Vecht) met elkaar in aanraking kwamen was de gemeenschappelijke interesse direct gevonden: natuur en polsstokverspringen. Een kruisbestuiving die al in 2006 plaatsvond. Tijdens het opgroeien van de zonen van Hielema en Blekendaal kwamen zij tot de conclusie dat het mooi zou zijn als niet alleen zij, maar ook hun leeftijdsgenoten de mogelijkheid zouden krijgen om te polsstokverspringen.

Om dit voor elkaar te krijgen sloten zij de handen in een om samen te beginnen met de zoektocht naar een locaties om een jeugdschans binnen de gemeente Stichtse Vecht te realiseren. De ervaring bij de Polsstokclub Zegveld is namelijk dat het vinden van een geschikte locatie in de praktijk misschien wel moeilijker is dan het vinden van voldoende jeugdspringers. Het doel van de nieuwe vereniging is het vinden van liefst vier locaties (Loenen, Breukelen, Kockengen en Maarssen) om zo een eigen jeugdcompetitie te kunnen organiseren, eventueel samen met de club uit Zegveld.

Als vanzelfsprekend zullen bovengenoemde mannen het eerste bestuur van de Polsstokvereniging worden. Marcel Blekendaal als voorzitter, Pieter Hielema als secretaris en Floris van Elzakker vanuit de Polsstokbond Holland/Polsstokclub Zegveld als penningmeester. Namens de Polsstokbond Holland wensen wij hen alle succes met de nieuwe vereniging.

De Polsstokvereniging Stichtse Vecht sluit zich aan bij de Polsstokbond Holland en is hiermee de zesde vereniging die bij de Polsstokbond aangesloten is. Samen met het Frysk Ljeppers Boun bestaan er nu dertien verenigingen die het polsstokverspringen in georganiseerd verband aanbieden.
Website designed and developed by: Segami Images - Last updated: 25 april 2017 09:19